Skip to content

āœˆļø Free Shipping For Orders Over $50

  Sports Bra Vest w/ Front Zipper - Linions
  Sports Bra Vest w/ Front Zipper - Linions
  Sports Bra Vest w/ Front Zipper - Linions
  Sports Bra Vest w/ Front Zipper - Linions
  Sports Bra Vest w/ Front Zipper - Linions
  Sports Bra Vest w/ Front Zipper - Linions
  Sports Bra Vest w/ Front Zipper - Linions
  Sports Bra Vest w/ Front Zipper - Linions
  Sports Bra Vest w/ Front Zipper - Linions
  Sports Bra Vest w/ Front Zipper - Linions
  Sports Bra Vest w/ Front Zipper - Linions
  Sports Bra Vest w/ Front Zipper - Linions
  Sports Bra Vest w/ Front Zipper - Linions
  Sports Bra Vest w/ Front Zipper - Linions
  Sports Bra Vest w/ Front Zipper - Linions
  Sports Bra Vest w/ Front Zipper - Linions
  Sports Bra Vest w/ Front Zipper - Linions
  Sports Bra Vest w/ Front Zipper - Linions
  Sports Bra Vest w/ Front Zipper - Linions
  Sports Bra Vest w/ Front Zipper - Linions
  Sports Bra Vest w/ Front Zipper - Linions
  Sports Bra Vest w/ Front Zipper - Linions
  Sports Bra Vest w/ Front Zipper - Linions
  Sports Bra Vest w/ Front Zipper - Linions
  Sports Bra Vest w/ Front Zipper - Linions
  Sports Bra Vest w/ Front Zipper - Linions
  Sports Bra Vest w/ Front Zipper
  Sports Bra Vest w/ Front Zipper

  Sports Bra Vest w/ Front Zipper

  ā‚¬43,95
  Unit price  per 
  Black
  Grey Green
  Brick red
  Glacier Blue
  Sky Blue
  Purple Verbena
  • Tags
  • bra
  Sports Bra Vest w/ Front Zipper

  This unique sports bra comes as a vest with a front zipper. It's various colours make sure we hit your preferred taste - our sizing ensures you get your best fit during your training. No more jumping up and down - everything remains firm where it belongs!

  Material: 78%polyester+12%Spandex
  Feature: Breathable
  Model Number: sports bra

  FAQ

  live_help

  Didn't find your answer?

  Our customer service will be happy to help you.